Website Accessibility Tester

Het internet wordt van steeds groter belang in onze samenleving, met als gevolg dat ook mensen met een visuele of auditieve beperking steeds meer gebruik maken van onlinedienstverleningen.

Om toegankelijkheid tot het internet te verbeteren heeft het W3C (World Wide Web Consortium) richtlijnen voor toegankelijkheid van web-content uitgezet. Deze richtlijnen staan beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) met het doel om het internet gebruiksvriendelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek.

De richtlijnen van de WCAG zijn gebaseerd op 4 basisprincipe:

  1. Waarneembaar
  2. Bedienbaar
  3. Begrijpelijk
  4. Robuust

Enkele voorbeelden van hoe de WCAG in de praktijk wordt toegepast voor visuele en auditieve beperkingen zijn:

  • Functionaliteit voor schermlezers
  • Aangepaste weergave mogelijkheden
  • Tekst omschrijvingen van video en/of audio-materiaal

Op 7 september 2018 is de WCAG 2.1 op niveau AA opgenomen in de Europese norm.

Per 23 december 2018 moeten alle Nederlandse takken van overheid (denk hierbij aan Rijk, provincies en gemeenten) voldoen aan de WCAG Toegankelijkheid-richtlijnen.

 

2TestIT draagt bij aan het implementeren van de WCAG-richtlijnen en maakt gebruik van een eigen applicatie genaamd Website Accessibility Tester (WAT), (Afbeelding 1).

Deze applicatie stelt ons in staat om webapplicaties met HTML-opmaak snel en efficiënt te toetsen tegen de WCAG-richtlijnen.

Na afronding van de toetsing worden waarschuwingen gegenereerd van de elementen welke niet aan de WCAG-richtlijn voldoen met omschrijvingen van het geïdentificeerde probleem en welke richtlijn niet wordt nageleefd (afbeelding 2).

Hierdoor is 2TestIT in staat om ook uw webapplicatie snel en efficiënt beschikbaar te maken voor mensen met een beperking.

Als u interesse heeft, stuur dan een mail naar info@2testit.nl of maak gebruik van het contact formulier.