Spring naar pagina content

Expertise

Expertise

Wij werken voor onze opdrachtgevers aan een groeiend aantal applicaties, platformen en portalen, daar hebben wij dan ook de vaardigheden voor nodig om in diverse ontwikkelomgevingen te werken.

Op deze pagina staat een representatie van de vaardigheden waarin wij zijn gespecialiseerd.

Programmeren

HTML Logo

HTML

HyperText Markup Language (afgekort HTML) is de standaard opmaaktaal voor webpagina's.
CSS Logo

CSS

Cascading Style Sheets (afgekort tot CSS), stijlbladen, zijn een mogelijkheid om de vormgeving van webpagina's los te koppelen van hun feitelijke inhoud en centraal vast te leggen.
Javascript Logo

Javascript

JavaScript is een veelgebruikte scripttaal om webpagina's interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen.
Bootstrap Logo

Bootstrap

Bootstrap is een verzameling hulpmiddelen (framework) voor het maken van websites en web-toepassingen. Het bevat sjablonen gebaseerd op HTML en CSS voor typografie.
NodeJS Logo

NodeJS

Node.js is een open source en multiplatform JavaScript-runtime-omgeving waarmee JavaScript buiten een browser uitgevoerd kan worden.
Angular Logo

Angular

Angular is een op TypeScript gebaseerd front-end framework dat wordt onderhouden door het Angular Team van Google en een gemeenschap van individuen en bedrijven.
React Logo

React

React is een Javascript library, om op een efficiëntere manier gebruikersinterfaces te bouwen.

WikiJS Logo

WikiJS

Wiki.js is een engine die documentondersteuning automatiseert en is geschreven in JavaScript.

Bloomreach Logo

Bloomreach

Bloomreach biedt een open java CMS en een AI-gedreven search and merchandising-oplossing gericht op het verhogen van de conversie.

Wordpress Logo

Wordpress

WordPress is software om websites te realiseren, het is het meest gebruikte contentmanagementsysteem op het internet.

MySQL Logo

MySQL

Managementsystemen voor relationele databases (RDBMS). SQL is de taal die wordt gebruikt om een database van deze systemen op te bouwen, te bevragen en te onderhouden.
MongoDB Logo

MongoDB

MongoDB is een document-georiënteerde database, data kan op meerdere computers verspreid worden om gedistribueerde gegevensverwerking mogelijk te maken.

PHP Logo

PHP

PHP is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creëren.
Java Logo

Java

Java is een objectgeoriënteerde programmeertaal.

Python Logo

Python

Python is een programmeertaal waarbij het mogelijk is om met weinig regels veel functies op te bouwen.
Git Logo

Git

Git is een open - source versiebeheersysteem, wat het mogelijk maakt om back up versies te maken van het project door middel van de repositories.

Test Tooling

MPA Logo

MPA

Power Automate is een tool van Microsoft om werkstromen tussen apps en services te automatiseren.

Qualibrate Logo

Qualibrate

Qualibrate is een cloudoplossing voor SAP-automatisering die de manier verandert waarop teams eindgebruikers testen, documenteren en trainen.
BluePrism Logo

BluePrism

Blue Prism is een Robotic Process Automation (RPA) oplossing om digitale processen te automatiseren.

Jmeter Logo

Jmeter

Apache JMeter is een Apache-project dat kan worden gebruikt als een tool voor het testen van belasting voor het analyseren en meten van de prestaties van verschillende services, met een focus op webapplicaties.

Selenuim Logo

Selenuim

Selenium is een (open-source) eautomatisering testframework dat wordt gebruikt om webapplicaties in verschillende browsers en platforms te valideren.

Puppeteer Logo

Puppeteer

Puppeteer is een Node Library dat een high-level API biedt, om zodoende Chrome of Chromium te besturen via het DevTools-protocol.

Kubernetes Logo

Kubernetes

Kubernetes is een open-source container-orkestratiesysteem voor het automatiseren van de implementatie, schaalbaarheid en beheer van computertoepassingen.

Docker Logo

Docker

Docker maakt gebruik van containervirtualisatie, en bundelen hun eigen applicaties, tools, bibliotheken en configuratiebestanden.

DevOps

WikiPedia Logo

WikiPedia

UML maakt het mogelijk om functies van een programma in kaart te brengen, om het overzicht voor een project helder te maken.

ISTQB Logo

ISTQB

De International Software Testing Qualifications Board is een internationale organisatie die een internationaal gestandaardiseerde opleiding met toetsen en certificaten voor softwaretesters aanbiedt.

Agile Logo

Agile

Agile is een manier van werken in het bedrijfsleven en helpt teams om flexibel te werken.

TMAP Logo

TMAP

Test Management Approach, gewoonlijk kortweg TMAP genoemd, is een testmethode voor software die ontwikkeld is door de Nederlandse tak van het IT-bedrijf Sogeti.
back to top