Spring naar pagina content

Jobstories

Jobstories

Op deze pagina vindt je diverse projecten waar wij met trots aan werken en gewerkt hebben.

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie en/of projecten kom dus vooral nog een keertje een kijkje nemen.

VDI-QA automatisering

De ANWB is haar bedrijfsvoering aan het modernisseren. Dit houd in dat de ICT-infrastructuur grote veranderingen zal ondergaan om het grote aantal werknemers te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Wat is het project?
De ANWB wenste haar Virtual Desktop Infrastructuur (VDI) monitoring en kwaliteitscontrole te automatiseren om stabiliteit te waarborgen en onnodige downtime te voorkomen.
Onze bijdrage
2TestIT creëert een attended robot om de (virtuele-)desktop performance en applicatie kwaliteit te testen. Deze robot test de gebruikte applicaties en de omgevingen waarin zij opereren (bijv. Virtual Desktop Infrastructure en laptops) zodat de gebruikers met zo min mogelijk onderbreking hun werk kunnen uitvoeren.

Windows 10 migratie

Begin 2020 is Microsoft gestopt met het ondersteunen van Windows 7. Dit betekende voor de ANWB dat zij van OS moesten overstappen.

Wat is het Project?
Alle Windows applicaties waar de ANWB gebruik van maakt in haar dienstverlening dienden getest te worden.
Onze bijdrage
2TestIT heeft voor dit project een lijst met applicaties gecontroleerd op correcte werking. In de gevallen waar de software niet naar behoren functioneerde heeft 2TestIT indien mogelijk de software aangepast of in extreme gevallen vervangen zodat de ANWB haar dienstverlening kan blijven uitvoeren ook na de migratie.

Load & Balance testing

Het nieuwe intranet platform getest op gebruikerslast en functionaliteit.

Wat is het project?
De BZK heeft een nieuwe intranetomgeving opgezet met het Bloomreach frontend framework. Bloomreach is een CMS, met als doel de klantervaring van bedrijven over de hele wereld snel in te richten, te meten, op te schalen en continu te verbeteren. 2TestIT heeft hierbij meegeholpen met het testen hiervan. Bij het meten van het CMS zijn hiervoor twee tools gebruikt:
Webscraping: Dit is een computertechniek waarbij software wordt gebruikt om informatie van webpagina's op te halen en al dan niet te analyseren. Meestal probeert de software een deel van het world wide web te onderzoeken via gebruik van het op codes gebaseerde Hypertext Transfer Protocol (HTTP), of door het surfgedrag met een webbrowser zoals Mozilla Firefox te simuleren.
Bron: Wikipedia Om de backend van Bloomreach te testen, is Puppeteer.js gekozen, een scraping tool van Javascript.
Unit-testing:
is een methode om software modules of stukjes broncode (units) afzondelijk te testen. Bij unit-testing wordt voor iedere unit één of meer tests ontwikkeld. Hierbij worden verschillende testcases doorlopen.
Bron: Wikipedia Om de kwaliteit van de frontend te meten en te analyseren is voor JMeter gekozen.
Onze bijdrage
2TestIT heeft met bovengenoemde tools testflows ontwikkeld om het gedrag van Bloomreach zowel op de frontend als op de backend te meten.

Ondersteuning bij migratie

2TestIT heeft in samenwerking met Capgemini bij het Openbaar Ministerie de migratie van beveiligings-certificaten uitgevoerd.

Wat is het project?

Binnen het Ministerie, kregen de medewerkers het verzoek om de huidige mobiele interne communicatie apps te vervangen met een vernieuwde versie.

Onze bijdrage

Het was de taak van 2TestIT om circa 6000 gebruikers met uiteenlopende technische kennis tijdens de installatieprocedure te ondersteunen.

handleinding integratie

Gebruikers ontvingen (per locatie) instructies om de migratie zelf uit te voeren.

Mocht de gebruiker hierbij extra ondersteuning wensen of liepen zij tegen een technisch probleem aan tijdens de migratie hadden zij de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met 2TestIT voor verdere ondersteuning.

Platform Wiki realisatie

Centric Leefomgeving is een platform, waarvan gemeenten gebruik maken, Wij hebben hier de gebruikerswiki voor gerealiseerd.

Wat is het project?

Centric zag noodzaak om voor dit platform documentatie aan te leggen, waarbij ambtenaren de mogelijkheid hebben benodigde functionaliteit op te zoeken. Centric zocht naar een systeem dat onderhoudsvriendelijk is en implementeerbaar was binnen de leefomgeving daarom gekozen om hiervoor Wiki.js te gebruiken.

Onze bijdrage

2TestIT heeft in eerste instantie aangeleverde instructievideo's omgezet in gebruikshandleidingen voorzien van visuele ondersteuning (animaties en screenshots). Opvolgend zijn de uitwerkingen omgezet tot Wiki pagina's zodat de gebruikers deze goed kunnen vinden door middel van de gekoppelde links op het platform Leefomgeving.
Een mooi filmpje over de samenwerking met Centric

Platform Accessibility integratie

Centric Leefomgeving is een platform, waarvan gemeenten gebruik maken, in het kader van de digitale toegankelijkheid hebben wij de WCAG-richtlijnen geimplementeerd.

Wat is het project?

Centric Leefomgeving is een platform voor het verwerken van vergunningen, toezicht en handhaving die Centric levert aan gemeente en omgevingsdiensten.

Onze bijdrage

Voor het project hebben wij de gebruiker en administratie gedeelten van het platform WCAG 2.1 compliant gemaakt.

Gebruikte skills

Portaal Accessibility Compliance

Samenwerking met NetCompany om het SKB-platform van het Ministerie van Financieen WCAG compliant te maken

Wat is het project?

NetCompany heeft voor het Ministerie van Financiën de applicatie Schatkist bankieren ontwikkeld

Schatkistbankieren is bedoeld voor instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor gelden van het Rijk ontvangen. Dit houdt in dat zij de publieke gelden aanhouden bij het ministerie van Financiën. Publiek geld verlaat de schatkist niet eerder dan noodzakelijk is voor de uitvoering van die publieke taak.

Onze bijdrage

Voor het project hebben wij de gebruiker en administratie gedeelten van het platform WCAG 2.1 compliant gemaakt.

Gebruikte skills

Programma ROGER

Er wordt de komende jaren gebouwd aan "het" defensie van de toekomst. MinDef schakelt in dit project over naar het nieuwste ERP-systeem van SAP.

Wat is het project?
Er vinden vele systeem transacties en updates plaats waarbij functionaliteit en betrouwbaarheid continue moet worden getest.
Onze bijdrage
2TestIT ondersteunde in de 1e fase van het project met het manueel testen. In de vervolg fasen is overgegaan op testautomatisering. 2TestIT zet daarbij nauwkeurig in ARIS gedocumenteerde SAP-processen om naar Qualibrate testscripts.

Field-testing TV-platformen

2TestIT test toestellen op de criteria voor Ziggo certificering.

Hoe werkt dat?

De field-test wordt gedaan met een een quicktest waarin alle eisen staan waaraan het toestel moet voldoen. Stap voor stap controleren wij onder andere de instellingen, vertaling, weergave, gebruikers & ervaring (UX).

De fabrikanten sturen televisietoestellen naar 2TestIT namens VodafoneZiggo. Na de ontvangst begint 2TestIT aan de quicktest.

Bij inconsequenties, bugs of andere tekortkomingen worden deze beschreven, denk hierbij aan:

  • Reproductie stappen
  • Gewenste situatie en/of oplossing

Deze communiceren wij door naar de fabrikant door middel van de Ziggo-bugtracker.

Rol van fabrikant

Nadat de fabrikant de feedback heeft ontvangen, beslissen zij uiteindelijk of zij deze aanpassing doorvoeren.

Handleidingen documenteren

Zij ondersteunen alle gecertificeerde toestellen op gebruikersgebied. Dit betekent dat de helpdesk voorzien moet worden van toestelhandleidingen.

Hoe werkt dat?

2TestIT doorloopt de stappen om een instelling uit te voeren en legt de beelden daarvan vast. Deze worden daarnaast voorzien van een begeleidende stap voor stap omschrijving zodat de VodafoneZiggo helpdesk medewerker ongacht ervaring de klant altijd kan ondersteunen.

ziggo_handleiding

Deze handleidingen worden zo lang als het toestel software-updates ontvangt up-to-date gehouden waardoor de helpdesk betere ondersteuning kan bieden.

Documentatie bij overgang digitalisatie

In 2020 is VodafoneZiggo geheel van analoog televisiesignaal af. hiervoor hebben wij klantinstructies geschreven.

Wat is het project?

Tussen 2018 en 2022 heeft Vodafone Ziggo haar dienstverlening geheel op digitaal signaal over gezet. Analoog tv-kijken ruimt veld voor pijlsnel internet

Onze bijdrage

2TestIT heeft voor alle Ziggo certified televisieplatformen de benodigde stappen vor gebruikers gedocumenteerd en omgezet in handleidingen zodat Vodafone Ziggo deze kon gebruiken in het omschakelen van haar klanten naar digitaal signaal.

Functioneel Applicatie testen

TCS beheert voor ProRail het systeem voor alle treinbewegingen op het spoornetwerk van Nederland. 2TestIT doet in dit project het testwerk.

Wat is het project?

TCS is ingehuurd om de bestaande applicaties (VOS: verkeersleider ondersteuningssystemen; kritische bedrijfsfactor) te beheren, onderhouden en door te ontwikkelen.

Onze bijdrage

2TestIT vervult de functioneletest eis tijdens de doorontwikkeling van de VOS applicaties.

back to top