Spring naar pagina content

Privacy policy

Privacy verklaring

Wanneer u van de dienstverlening van 2TestIT gebruik maakt, vertrouwt u ons uw gegevens toe. Deze privacy policy is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

laatste wijziging: 14 juli 2023

Datum van inwerkingtreding 13 juni 2018

Doeleinden:

Als u gebruik maakt van de dienstverlening van 2TestIT, en/of omdat u persoonsgegevens zelf bij het invullen van het contactformulier op de website of versturen van een e-mail aan 2TestIT verstrekt, worden deze persoonsgegevens gebruikt voor het verrichten van dienstverlening.

2TestIT maakt in haar dienstverlening gebruik van de volgende persoonsgegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekeningnummer

2TestIT verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy policy, tenzij u daarvoor specifiek toestemming heeft verleend.

Gebruik van uw gegevens:

Wanneer u contact met 2TestIT opneemt vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u te kunnen opnemen en/of de gevraagde dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van 2TestIT. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij kunnen beschikken en enkel gebruiken voor de communicatie of de door u gevraagde dienstverlening

Communicatie:

Wanneer u e-mail of andere berichten naar 2TestIT verstuurt, is het mogelijk dat de desbetreffende berichten worden bewaard. Soms vraagt 2TestIT u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie (i.e. vraag, offerte, dienstverlening of consult) relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden verwerkt door onze webhostexterne link en eventueel opgeslagen op eigen beveiligde server van 2TestIT of die van een derde partij. 2TestIT zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover 2TestIT kan beschikken.

2TestIT doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 2TestIT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Delen met derden:

2TestIT verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookie verklaring:

De website www.2TestIT.nl maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) zodat de website naar behoren functioneert en ons de mogelijkheid geeft bij te houden welke pagina’s worden bezocht

De cookies op www.2TestIT.nl:

  • n.v.t.

Uw rechten:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@2TestIT.nl.

2TestIT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:

2TestIT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. www.2TestIT.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van en/of door 2TestIT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via de contact gegevens onder aan deze pagina.

Veranderingen:

Deze privacy policy is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op www.2TestIT.nl Eventuele aanpassingen aan deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Mocht u een vraag over onze privacy policy hebben, kunt u contact op nemen met ons:

2TestIT B.V.

Televisiestraat 2 302
2525 KD Den Haag

e-mail: info@2TestIT.nl

telefoon: 06 27 464 162

back to top